เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Print

https://www.moph.go.th/    กระทรวงสาธารณสุข

http://www.gpo.or.th/         GPO

https://www.nhso.go.th/frontend/    สปสช.

https://www.cgd.go.th                    กรมบัญชีกลาง

http://www.stpho.go.th/                  สสจ.สุราษฎร์ธานี

http://www.stopcorruption.moph.go.th/  ศปท.

https://www.facebook.com/IT.thachana.hospital/ โรงพยาบาลท่าชนะ

http://10.10.10.249/eha/dashboard.php         E-Hos